Ομόφωνα δεκτή έγινε στην συνεδρίαση του Ν.Σ. της 27ης Αυγούστου η πρόταση του αντινομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Χρήστου Πετρόπουλου για υποβολή πρότασης – ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) του Γ΄ ΚΠΣ του έργου «Καταφύγιο Αλιευτικών Σκαφών στη θέση Κάτω Βασιλική Αιτωλοακαρνανίας»
Σύμφωνα με την μελέτη του έργου προβλέπεται η κατασκευή:
· Λιμενοβραχίονα προστασίας δύο κλάδων, συνολικού μήκους 250 μέτρων.
· Κρηπίδωμα (εσωτερικά) συνολικού μήκους 160 μέτρα περίπου
· Γλίστρα 6 x 16 μέτρα
· 45 θέσεων ελλιμενισμού σκαφών
Ο προϋπολογισμούς του έργου είναι 1.500.000 ευρώ.
Η έγκριση της πρότασης και κυρίως η κατασκευή του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της παράκτιας αλιείας, με τη δημιουργία συνθηκών ασφαλείας για τα σκάφη και τους αλιείς.