Σοβαρή απήχηση  στους αγρότες  και στις επιχειρήσεις της περιοχής είχε η παρουσίαση του προγράμματος του συνδυασμού ANTAMA  του υποψηφίου δημάρχου Μεσολογγίου Παναγιώτη Κατσούλη για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα.

Το πρόγραμμα  παρουσιάσθηκε την προηγούμενη βδομάδα σε συνάντηση του Π. Κατσούλη και μελών του συνδυασμού, με την Διοίκηση της Ένωσης Συνεταιρισμών Μεσολογγίου, καθώς και σε συγκέντρωση αγροτών στο Νεοχώρι Μεσολογγίου.

 

“Ο Δήμος οφείλει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σε συνδυασμό με την δημιουργία Τοπικών Παραγωγικών Συστημάτων, παράλληλα με μια Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη”, τόνισε ο υποψήφιος δήμαρχος Μεσολογγίου, Παναγιώτης Κατσούλης, κατά την παρουσίαση του προγράμματος στο Νεοχώρι.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ:

Η ουσιαστική βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Αγροδιατροφικού τομέα, μέσω  της παραγωγής  Καινοτόμων, Επώνυμων και Bιολογικών προϊόντων, στα πλαίσια αξιοποίησης, σε τοπικό επίπεδο, των ευκαιριών που δίνει η εφαρμογή από την ΕΕ της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal)

 

ΣΤΟΧΟΙ:

* Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης της βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας,

 

* Η ενθάρρυνση της κατανάλωσης τοπικών βιολογικών τροφίμων σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία, κλπ.

 

* Η δημιουργία Περιβαλλοντικού Μελισσοκομικού Πάρκου στην περιοχή Μεσολογγίου, με ενθάρρυνση της βιολογικής μελισσοτροφίας

* Η ενθάρρυνση & ενίσχυση της δημιουργίας μεταποιητικών μονάδων αγροτικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή, με έμφαση στα βιολογικά προϊόντα.

* Η σύνδεση της έρευνας με την αγροτική παραγωγή.

 

* Η βελτίωση & συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας.

 

* Η εξασφάλιση ενεργειακής αυτονόμησης των ΤΟΕΒ.

* Η ενθάρρυνση & ενίσχυση των αγροτουριστικών επενδύσεων

 

ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1) Ορθολογική και διαφανή διαχείριση των οικονομικών πόρων του Δήμου, πόρων που μέχρι σήμερα σπαταλούνται, χωρίς καμία αναπτυξιακή στρατηγική και χωρίς στόχους, είτε για αχρείαστα  έργα, είτε σε υπερτιμολογημένα  έργα και σε άχρηστες δράσεις εντυπωσιασμού.

 

2) Αναβάθμιση – στελέχωση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του Δήμου, με το απαραίτητο γεωτεχνικό προσωπικό.

Η αναβαθμισμένη υπηρεσία θα εδρεύει στο Νεοχώρι.

 

3)  Ίδρυση Κέντρου Έρευνας & Εφαρμογών Αγροτικής Οικονομίας,.

 

4) Χρηματοδότηση υποδομών και ιδιωτικών επενδύσεων, στον Αγροδιατροφικό τομέα και στον Αγροτουρισμό, με την δημιουργία νέας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ, σε συγχώνευση με την Κοινωφελή Επιχείρηση, καθώς και με την δραστηριοποίησης της συμμετοχής του Δήμου στην ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, συμμετοχή που έως σήμερα είναι μηδαμινή, για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών & Εθνικών πόρων (προγράμματα LEADER, LIFE, κλπ), μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού προγραμματισμού του Δήμου.

5) Ο Δήμος σε συνεργασία με τις τοπικές Πανεπιστημιακές Σχολές (Πανεπιστήμιο Πατρών – τμήματα Γεωπονίας) και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της περιοχής, μπορούν εκμεταλλευόμενοι Ευρωπαϊκά & Εθνικά προγράμματα, να χρηματοδοτήσουν:

Δράσεις έρευνας για την παραγωγή «Καινοτόμων Τροφίμων» και εφαρμογές καινοτόμων καλλιεργητικών πρακτικών «Έξυπνης Γεωργίας» (Αξιοποίηση προγραμμάτων όπως το εθνικό ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, τα Ευρωπαϊκά, HΟRIZON EUROPE,  EIP-AGRI-EU CAP NETWORK, κλπ)

Δράσεις προβολής στην Διεθνή & Ευρωπαϊκή αγορά, των τοπικά παραγόμενων τροφίμων, με έμφαση στα προϊόντα βιολογικής παραγωγής (Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως τα AGRIP & REA.B4 – Green Europe-Agri-Food promotion).

 

6) Επαναλειτουργία της Έκθεσης Τοπικών Προϊόντων με τη μορφή «Φεστιβάλ Γευσιγνωσίας».

 

7) Ο Δήμος σε συνεργασία με τα τοπικά ΤΟΕΒ, θα προχωρήσει στην σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων με στόχο την κατασκευή και θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκών Πάρκων, ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες σε ενέργεια των ΤΟΕΒ, με την αξιοποίηση Εθνικών & Ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης (αν δεν προχωρήσει η Ενεργειακή Κοινότητα της Περιφέρειας).

 

8) Δημιουργία μόνιμων αγορών τοπικών αγροτικών προϊόντων

 

Όλο το πρόγραμμα στo www.antamamesolonghi.com