Το Δικηγορικό Γραφείο «Δ. Χ. Τσιμπούκης & Συνεργάτες» και η οικογένεια του Δημητρίου Τσιμπούκη αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν ολόθερμα τους εκατοντάδες φίλους και συμπολίτες για την ειλικρινή ηθική υποστήριξη και την αμέριστη ψυχική συμπαράσταση στην αδόκητη απώλεια του Δ. Τσιμπούκη.

Οφείλουμε επίσης ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους Αιτωλοακαρνάνες εκπροσώπους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σε όλους τους αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους φορείς αυτής, στις διοικήσεις και τους συναδέλφους – μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Αγρινίου, Μεσολογγίου, Πατρών και Λευκάδας, καθώς επίσης και στον Κο Προϊστάμενο του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και τους στους υπηρετούντες σε αυτό κ.κ. Εφέτες, στους κ.κ. Εισαγγελέα και Αντιεισαγγελέα Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, στην Κα Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Αγρινίου και στους υπηρετούντες σε αυτό κ.κ. Πρωτοδίκες, στους κ.κ. Ειρηνοδίκες Αγρινίου, στην Κα Εισαγγελέα και Κο. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου και φυσικά σε όλους του Γραμματείς του Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου.

Οφείλουμε τέλος ιδιαιτέρες ευχαριστίες στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» και του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».