Η επιχείρηση Αφοι Παπαχρήστου ΕΠΕ – Hotel Theoxenia σε συνεργασία με το Ελληνικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού ξεκίνησε την Τετάρτη 20/6/2012 την διοργάνωση σεμιναρίου για την ενημέρωση του προσωπικού του ξενοδοχείου στις πρώτες βοήθειες και την εκμάθηση τρόπων αποτελεσματικής αντιμετώπισης τυχόν ατυχημάτων. 
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού σχεδόν κάθε χρόνο με την συνεργασία διαφόρων φορέων επιμορφώνουμε το προσωπικό της επιχείρησης μας στους διάφορους τομείς που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Φέτος  με την συνεργασία του Ερυθρού Σταυρού και την βοήθεια της εκπαιδεύτριας, Ελένης Λουκά  πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για τις πρώτες βοήθειες στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου, με ταυτόχρονη  παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού και πρακτική άσκηση. 
Το σεμινάριο παρακολουθεί όλο το προσωπικό του ξενοδοχείου και θα διαρκέσει για μία εβδομάδα. Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα πιστοποιηθούν με Ευρωπαϊκό δίπλωμα για τις πρώτες βοήθειες.