Ως “MessolonghiNews” είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για την αντιμετώπηση από πλευράς κράτους των ιστολογίων.
Κι αυτό διότι η σύλληψη του Νίκου Μουρτζιάπη μας προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια και κυρίως προβληματισμό γι’ αυτό που λέμε ελέυθερη έκφραση.
Αυτά με το σκεπτικό – σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε – ότι συνελήφθη γιατί συκοφαντούσε….
Θα επανέθουμε…