Η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της παραχωρησιούχου της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, παρέχει τη δυνατότητα στη δεύτερη να αναπροσαρμόζει κάθε χρόνο στις αρχές Ιανουαρίου τις τιμές των διοδίων διέλευσης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
Προσεγγίζοντας όμως με αίσθημα ευθύνης τις συνέπειες του διεθνούς οικονομικού κλίματος, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. συνειδητά παρέτεινε για ένα και πλέον μήνα την ισχύ των τιμών διοδίων της Γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης» που ίσχυαν κατά το προηγούμενο έτος.
Στο διάστημα αυτό επεξεργάσθηκε εναλλακτικές διεξόδους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η οικονομική ισορροπία της παραχώρησης και ταυτόχρονα να διατηρηθεί η πολιτική διακριτικής μεταχείρισης προς την κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας, για την οποία το έργο αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης.
Έτσι η απλή διέλευση από τη γέφυρα αναπροσαρμόζεται από τα 11.20€, στα 11,70€.
Όμως διατηρούνται και για εφέτος οι τιμές του 2008 για:
• τη διέλευση μετ’ επιστροφής εντός διώρου της κάρτας ALLER-RETOUR (αλέ – ρετούρ),
• τη διέλευση μέσω ηλεκτρονικού διοδίου «e-pass»
• την εβδομαδιαία κάρτα 10 διελεύσεων επιβατηγών και
• τη μηνιαία κάρτα 10 διελεύσεων επιβατηγών,
δηλαδή για τα προϊόντα εκείνα που κυριότατα εξυπηρετούν τους τοπικούς χρήστες, οι οποίοι είναι και οι συχνότεροι.
Επίσης διατηρούνται οι τιμές του 2008 για:
• την απλή διέλευση μοτοσικλετών και
• την κάρτα 10 διελεύσεων μοτοσικλετών,
με βάση τη λαϊκή διάσταση της χρηστικότητας του δικύκλου.
Στο πλαίσιο του πληθωρισμού, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης, διαμορφώνονται οι υπόλοιπες τιμές που θα ισχύουν για το τρέχον έτος, με ημερομηνία θέσης σε ισχύ την προσεχή Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.
Τα νέα τιμολόγια που ισχύουν είναι τα εξής: (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)