Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νιας- Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι μετά από σχετική ενημέρωση της 6ης ΥΠΕ σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) ενεργοποιείται στο πρόγραμμα «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ 2021» στο Νοσοκομείο, τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία.

Η επίσκεψη των κλιμακίων θα λάβει χώρα από το χρονικό διάστημα 15/7/21 έως 10/09/2021 και το πρόγραμμα θα εγκριθεί από την 6η ΥΠΕ μετά από πρόταση του Νοσοκομείου μας.