Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, σε συνεργασία με το IEEE Student Branch διοργανώνει, από τις 6 έως τις 11 Ιουνίου, το 3ο του Summer School σε «Έξυπνες Πόλεις: Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων».

Φέτος εκτός από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα υπάρξουν παρουσιάσεις από το Ningbo Institute for Supply Chain Innovation | MIT SCALE Network (Κίνα), Brandenburg University of Technology (Γερμανία) και London South Bank University (UK), αλλά και επιλεγμένες τοποθετήσεις από ιδιωτικές εταιρίες.

Όπως και άλλες χρονιές, μέρος των μαθημάτων του θερινού σχολείου – και συγκεκριμένα το διάστημα 9 έως 11 Ιουνίου – θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με το Regional Growth Conference.

Το Summer School αποσκοπεί στη γνωριμία των εκπαιδευομένων με τα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

 • Ευφυή Κυβερνοφυσικά και Υπηρεσίες: αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για τα κυβερνοφυσικά (cyberphysicalsystems), τα οποία είναι μια νέα γενιά συστημάτων με εξαιρετική δυναμική, οποία έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση του Διαδικτύου-των-Πραγμάτων (Internet-of-Things) και τις σημαντικές προόδους σε τομείς όπως ενσωματωμένα συστήματα και σχεδίαση υλικού. Τα κυβερνοφυσικά συνδυάζουν τις τεχνολογίες των ενσωματωμένων συστημάτων, των δικτύων επικοινωνιών και των συστημάτων λήψης αποφάσεων για την παρακολούθηση και υποστήριξη λειτουργιών και δράσεων που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων και των σύγχρονων εφαρμογών.
 • Ψηφιακές δεξιότητες και Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες: Θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις στην εκπαίδευση με έμφαση στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν τεχνολογίες STEM και ΤΠΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων σε μαθητές αλλά και ενήλικες. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν σύγχρονα εργαλεία και συστήματα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση με έμφαση στην εκπαιδευτική ρομποτική και στο Arduino.
 • Αναλυτική Επιχειρήσεων και Επιστήμη Δεδομένων: αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδομένων μεγάλου όγκου (big data) και στην εξαγωγή της γνώσης με σκοπό την υποστήριξη της λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Το Summer School θα γίνει ακολουθώντας το μεικτό μοντέλο εκπαίδευσης:

 • 6-7-8 Ιουνίου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Κουκούλι) 
 • 9-10-11 Ιουνίου Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών (Physical and Digital Edition)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Ψηφιακές Υποδομές για Ευφυείς Πόλεις
 • Δίκτυα Επόμενης Γενιάς: Εισαγωγή στα Δίκτυα Επόμενης Γενιάς
 • Προηγμένα Συστήματα Ασφάλειας: Ανίχνευση Ιόμορφου Υλισμικού
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση: Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Μηχανικής Μάθησης
 • Industry 4.0 / Smart Factory & Cyber Factory / industrial IoT
 • Σχεδίαση Διεπαφών Χρήστη για Hand-Held Συσκευές: Σχεδιάζοντας μια συσκευή που χωράει στο χέρι μας
 • Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους: Ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους
 • Ευφυή Κυβερνοφυσικά και Internet of Things: Απαιτούμενες υποδομές και υπηρεσίες για τη μετάβαση από το διαδίκτυο-των-πραγμάτων στα ευφυή κυβερνοφυσικά συστήματα
 • Ο πολίτης σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον
 • Η εκπαίδευση σε μία νέα κανονικότητα: Ψηφιακές Δεξιότητες και τεχνολογίες STEM.
 • Τα δεδομένα ευρείας κλίμακας και η επεξεργασία τους: Τα δεδομένα ευρείας κλίμακας και η επεξεργασία τους.
 • Modeling of CMOS primitive circuits and MOSFET devices operation for sub-50nm technologies
 • Ψηφιακές Δεξιότητες και τεχνολογίες STEM

Το Summer School περιλαμβάνει τμήμα θεωρητικών παρουσιάσεων και πρακτικής ενασχόλησης μέσω «bring your own device» workshops και θα δώσει τη δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω streaming σε όλους όσους το επιθυμούν.

Η διδασκαλία των αντικειμένων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Οι παρουσιάσεις των καλεσμένων από ξένα πανεπιστήμια θα γίνουν στα Αγγλικά.

Στο summer school μπορούν να συμμετάσχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο αντικείμενο της πληροφορικής. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετοχών είναι 40 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά εδώ μέχρι τις 25 Μαΐου και σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών θα γίνει επιλογή των συμμετεχόντων με βάση τη συνάφεια των σπουδών στο αντικείμενο του summer school.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Κόστος συμμετοχής:

 • Μηδενικό

Παροχές:

 • Βεβαίωση συμμετοχής στο Summer School από το Παν. Πελοποννήσου για τους δια ζώσης συμμετέχοντες
 • Δωρεάν σίτιση
 • Δωρεάν coffee breaks.