Ηλεκτρονικό εμπόριο και ταχυμεταφορές και υγειονομική κρίση

Το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσίασε αρρυθμίες στις αυξημένες, λόγω της υγειονομικής κρίσης, απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να είναι μεγάλες, οι παραγγελίες να εκτελούνται μισές και οι πελάτες να διαμαρτύρονται. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν κατά τα τελευταία δύο έτη καθυστερήσεις στις παραδόσεις των αποστολών, παραγγελίες με τα [...]