Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν από την κακή συντήρηση ενός λέβητα

Οι λέβητες είναι από τα βασικά συστήματα θέρμανσης και χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση νερού στο σπίτι και στην επιχείρηση. Ωστόσο, οι λέβητες μπορεί να είναι επικίνδυνοι εάν δεν συντηρούνται σωστά και μπορεί να οδηγήσουν σε μια σειρά προβλημάτων, όπως δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, διαρροές αερίου και πυρκαγιές. Σε αυτό [...]