Παράλληλο Μηχανογραφικό: Οι εννέα (9) “ελκυστικές” ειδικότητες της ΣΑΕΚ Μεσολογγίου

Η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου προτείνει στους υποψήφιους (μαθητές και απόφοιτοι) που θα υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ), για τη νέα χρονιά 9 νέες ειδικότητες, προσφέροντας τα εφόδια για ένα επιτυχημένο μέλλον στο αντίστοιχο επαγγελματικό Τομέα. - ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ [...]

Σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Α.Ε.Κ.) μετονομάστηκαν τα Δ.Ι.Ε.Κ.

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Μεσολογγίου, ανακοινώνει επίσημα τη νέα επωνυμία του, σε συνέχεια της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του νέου νόμου 5082/2024 του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού “Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”. Η νέα επωνυμία στο εξής θα είναι “Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής [...]

Go to Top