Έντονο και πάλι το ζήτημα του ευτροφισμού στο Αιτωλικό
Το ζήτημα του ευτροφισμού στο
Αιτωλικό
, τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών για ταμειακό έλλειμα που υπάρχει στο
Πνευματικό Κέντρο
και το θέμα της οδικής σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με το
Πλατυγιάλι
θέτει με αντίστοιχες ερωτήσεις στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο, ο δημοτικός
σύμβουλος και επικεφαλής του συνδυασμού «Η κοινωνία μπροστά», Παναγιώτης
Παπαδόπουλο
ς, αναλυτικά οι ερωτήσεις έχουν ως εξής:
1.      
«Το Αιτωλικό, για μια ακόμα φορά, είναι στην
αρνητική επικαιρότητα, με τους κατοίκους να ανησυχούν βαθύτατα. Από την Κυριακή 7-8-2016 το φαινόμενο του
ευτροφισμού εμφανίστηκε αυτή τη φορά στα δυτικά γεφύρια. Ούτε καν οι πρόχειρες
λύσεις για περισυλλογή των φυκιών και των οργανισμών που είναι στην επιφάνεια,
έχουν γίνει, όπως ο κ. Δήμαρχος είχε υποσχεθεί σε παλαιότερο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Τι προτίθεστε ΑΜΕΣΑ
να πράξετε ώστε να καταπολεμηθεί το
ανησυχητικό αυτό φαινόμενο;
2.      
Με την υπ’ αριθ. 61/2016 (ΑΔΑ: ΨΨ010ΚΨΝ-ΟΡ5)
του Πνευματικού Κέντρου που αφορά το
πρωτόκολλο κλεισίματος οικονομικού έτους 2015, διαπιστώνεται ταμειακό έλλειμα
διαχείρισης από 1-1-2015 έως 28-2-2015 40.886,45 ευρώ
. Ταυτόχρονα το φυσικό
αρχείο της ταμειακής διαχείρισης του Νομικού Προσώπου δεν παρελήφθη, ούτε καταμετρήθηκε, ούτε φυλλομετρήθηκε, ούτε
καταγράφηκε από την αρμόδια επιτροπή και βρίσκεται κλειδωμένο σε φωριαμούς!

Παρ’ όλα αυτά το Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου ενέκρινε το εν λόγω πρωτόκολλο που συντάχθηκε από επιτροπή
υπαλλήλων. Τι προτίθεται να κάνει ο
Δήμος για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να διερευνηθούν τυχόν
διαχειριστικές ανωμαλίες; 


3.      
Είναι γεγονός ότι τρία (3) χρόνια τώρα εκτελείται η εργολαβία οδικής σύνδεσης του
λιμανιού στο Πλατυγιάλι με την Ιόνια Οδό, μέσω της γέφυρας Πενταλόφου – Γουριάς
του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Με δεδομένο
ότι η πρώτη εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και
σε ποια φάση βρίσκεται το υπόλοιπο κομμάτι της εν λόγω σύνδεσης – όσον αφορά τη
δημοπράτηση – από τον Άγιο Δημήτριο Πενταλόφου και την γέφυρα Πενταλόφου –
Γουριάς (6,5 χιλιόμετρα) καθότι η ολοκλήρωση του έργου αυτού είναι ζωτικής
σημασίας για την απευθείας σύνδεση της Ιόνιας Οδού με το Πλατυγιάλι;»