Για «σκανδαλώδη» απόφαση του
Πνευματικού Κέντρου Μεσολογγίου σχετικά με την επιλογή τεχνικού συμβούλου για
την υποστήριξη των δομών κάνει λόγο σε γραπτή του δήλωση ο δημοτικός σύμβουλος
Μεσολογγίου και επικεφαλής του συνδυασμού «Η Κοινωνία Μπροστά», Π.
Παπαδόπουλος.
Στη δήλωσή του ο κ. Παπαδόπουλος
τονίζει:
«Όταν στο πρόσφατο Δημοτικό
Συμβούλιο ο Συνδυασμός μας «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» κατέθεσε ερώτηση για την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου και ειδικότερα για την
τεχνική βοήθεια όσον αφορά την υποστήριξη των δομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών, απάντηση δεν έλαβε.
Με την υπ’ αριθ. 47/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού
Προσώπου που αφορά τον «Καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου – Καθορισμός
τρόπου ανάδειξης» και μετά από εισήγηση της Προϊσταμένης του Νομικού Προσώπου,
το Δ.Σ. με το πρόσχημα ότι δεν έχει ίδια (;) μέσα να υποστηρίξει αυτή την
ανάγκη το Πνευματικό Κέντρο, προχωρά σε
«ανοιχτό» διαγωνισμό ανάθεσης μόνο σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Κοινωνικής Φροντίδας (ΚΟΙΝ. Σ.Ε.Π.)!!!
Μάλιστα
διαθέτει προς τούτο 58.486,50 ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2014 και
187.156,80 ευρώ από τον υπό διαμόρφωση προϋπολογισμό του 2015 του Πνευματικού
Κέντρου. Δηλαδή συνολικά 245.000 ευρώ για τεχνική βοήθεια! Και βέβαια γιατί
τέτοια πρεμούρα τη στιγμή που δεν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2015;
Τα ερωτήματα είναι σοβαρά και
επιζητούν απάντηση.

1.             
Ποιος
ο λόγος αποκλεισμού των λοιπών αναπτυξιακών επιχειρήσεων των ΟΤΑ και της
Περιφέρειας που έχουν σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία (ΑΝΑΙΤ, Αναπτυξιακή
Περιφέρειας, Αιτωλική, Τριχωνίδα) στις οποίες στις οποίες είναι και μέτοχος ο
Δήμος Μεσολογγίου;
2.             
Τι
άλλαξε από τα προηγούμενα χρόνια που η τεχνική υποστήριξη της ΑΝΑΙΤ στοίχιζε
πολύ λιγότερα κατ’ έτος και τώρα πρέπει να υπερδιπλασιαστεί το κόστος της
τεχνικής βοήθειας, τη στιγμή κατά την οποία σχεδόν το 80% των
προπαρασκευαστικών ενεργειών για το 2015 έχουν πραγματοποιηθεί απ’ την ΑΝΑΙΤ
και την Αναπτυξιακή της Περιφέρειας;
3.             
Ρωτήθηκε
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να παράσχουν τη
σύμφωνη γνώμη τους για την εκκίνηση της προβλεπόμενης διαδικασίας του
διαγωνισμού και τη σύνταξη των όρων διακήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.
3852/2010;
4.             
Μήπως
η εποπτεύουσα αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρέπει να ελέγξει την εν λόγω
απόφαση και για τυπικούς (ανάρτηση στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 25 ημέρες μετά τη συνεδρίαση)
και για ουσιαστικούς λόγους (επιχειρούμενος αποκλεισμός αναπτυξιακών εταιρειών
από την διαγωνιστική διαδικασία);    
Ο Συνδυασμός μας «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ» θεωρεί ότι όλη η διαδικασία που προωθείται είναι φωτογραφική και δεν θα υπηρετήσει τους όρους του ανοιχτού
διαγωνισμού, για τον απλούστατο λόγο ότι περιορίζεται σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις των οποίων η μέχρι τώρα
διαδρομή δεν προσδίδει και το απαραίτητο κύρος σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς
.
Σε κάθε περίπτωση το θέμα πρέπει να απασχολήσει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο
και τυπικά και ουσιαστικά ώστε όλοι να πάρουν θέση.»