Με εξώδικη αίτηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίου ζητά να του παραχωρηθούν όλα τα στοιχεία βάση των οποίων η ίδρυση και λειτουργία του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου.
Κι αυτό διότι το ΣτΕ ενέκρινε την ίδρυση του Εφετείου στο Αγρίνιο με την παραδοχή «ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου κ. Κώστα Ράπτη: «ζητούμε μια σειρά στοιχείων προκειμένου να εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα ακόμη και ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, για να αποδείξουμε τον εμπαιγμό μας εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η Δικαιοσύνη ως γνωστόν είναι ανεξάρτητος και ιερός θεσμός και πρέπει να μείνει μακριά και αλώβητη από οποιαδήποτε πελατειακή νοοτροπία».
Κι αυτό γιατί με άλλη εξώδικη αίτηση ζητούνται στατιστικά στοιχεία για τους χρόνους απονομής δικαιοσύνης σε Αθήνα και Πειραιά καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει το Υπουργείο για την ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης στην Αττική.