«Η υποστήριξη και ολοκλήρωση του συστήματος των κοινωνικών δομών αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για το Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. Στο πλαίσιο αυτό, και το 2016 θα είναι έτος κατά το οποίο επιταχύνονται και ενισχύονται προς αυτή την κατεύθυνση, ενέργειες και δράσεις στήριξης είτε ευπαθών ομάδων πληθυσμού, είτε της μέσης οικογένειας, η οποία βιώνει εντονότερα τις συνέπειες της σφοδρής οικονομικής κρίσης» τόνισε ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Νίκος Καραπαπνος μιλώντας σήμερα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης κοπής της πρωτοχρονιάτικής πίτας στους εργαζομένους των κοινωνικών δομών της ΔΗΚΕΚΑΠ (ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι και Δημοτικό Ωδείο).Ο κ. Καραπάνος εκτός από τις παραπάνω επισημάνσεις ευχαρίστησε όλους για την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία του προηγουμένου έτους, η οποία όπως είπε στηρίχθηκε κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος στην ανθρωπινή ευσυνειδησία, ικανότητα και ευαισθησία που υπέδειξαν οι ίδιοι. 

 Όπως είπε ο δήμαρχος Μεσολογγίου, είναι γενικά αποδεκτό το γεγονός της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δομών του Δήμου και αυτό αποτελεί για όλους ένα ισχυρό κίνητρο εντατικοποίησης της προσπάθειας που καταβάλλεται από τους εργαζόμενους και το Δήμο. Μιας προσπάθειας που βασίζεται στην ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, την ιεράρχηση των αναγκών και τον χαρακτηρισμό προτεραιοτήτων.Ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΚΑΠ Αναστ. Σκαρμούτσος αναφερόμενος στο σχεδιασμό για το 2016, τόνισε ότι πέρα από την διατήρηση της καλής λειτουργίας των υπαρχουσών κοινωνικών δομών, στόχοι είναι η λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με ειδικές ανάγκες (σε συνεργασία με το Δημητρούκειο Ειδικό Σχολείο Μεσολογγίου), η δημιουργία Κέντρου Προαγωγής Υγείας καθώς επίσης η ίδρυση παραρτήματος του Δημοτικού Ωδείου, στο Αιτωλικό.