Χωρίς να μπει στην ουσία των όσων υποστήριξε η ΣΕ ΣΥΡΙΖΑ
Μεσολογγίου για τη νέα δανειοδότηση του δήμου Μεσολογγίου, ο δήμαρχος
Μεσολογγίου απάντησε απευθύνοντας πρόσκληση στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να
παρακολουθήσουν την σημερινή εκδήλωση για την παρουσίαση των πεπραγμένων της δημοτικής
του αρχής.
«Πρέπων είναι η Σ.Ε.
ΣΥΡΙΖΑ Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου η όποια εκπροσωπεί το κόμμα της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης σε τοπικό επίπεδο και επιθυμεί να κυβερνήσει τη χώρα μελλοντικά,
να έχει πλήρη και αντικειμενική γνώση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.
Για το σκοπό αυτό
καλούμε τους συμπατριώτες μας που απαρτίζουν τη Σ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου να ενημερωθούν περί αυτής στο Δημόσιο Απολογισμό που θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 μμ στο Τρικούπειο
Πολιτιστικό Κέντρο και να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν στο δημόσιο διάλογο
που θα ακολουθήσει
.» αναφέρεται σε δήλωση του Παναγιώτη Κατσούλη.
Της παραπάνω δήλωση είχε προηγηθεί ανακοίνωση της ΣΕ ΣΥΡΙΖΑ
Μεσολογγίου με την οποία καλείται η δημοτική αρχή να ακυρώσει τους σχεδιασμούς
για νέα δανειοδότηση του δήμου. Στην ανακοίνωση μάλιστα παρατίθενται μια σειρά
στοιχείων και επιχειρημάτων που συνυγορούν στο «άστοχο» της ενέργειας.
Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Η πρόσφατη απόφαση – κατά πλειοψηφία του Δημοτικού
Συμβουλίου Μεσολογγίου – για λήψη δανείου 1,2 εκατ. ευρώ για “επενδυτικούς”
σκοπούς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εγείρει και δημιουργεί σοβαρά
ερωτηματικά και επιφυλάξεις για την σκοπιμότητα υλοποίησης αυτής της απόφασης
αφενός και αφετέρου για τις συνέπειες στους δημότες της πόλης μας, σε περίπτωση
μη εξυπηρέτησής του όταν αυτό ληφθεί.
Η Σ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ι.Π. Μεσολογγίου ζητεί άμεσα πειστικές και
τεκμηριωμένες απαντήσεις για τα παρακάτω:
1.            Γιατί στην
πρόταση του κ. Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου δεν υπήρξε εισήγηση
της αρμόδιας οικονομικής επιτροπής; Μήπως από την συγκεκριμένη εισήγηση θα
προέκυπτε αρνητική πρόταση;
2.            Ποια η
σκοπιμότητα λήψης νέου δανείου σε εποχές έντονης κρίσης, αφερεγγυότητας του
Δήμου και συσσώρευσης οφειλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε προμηθευτές του
Δήμου; Ποιες εμπράγματες εγγυήσεις υπάρχουν;
3.            Πώς είναι
δυνατόν να αποτελεί ανάπτυξη η “επέκταση” του ελικοδρομίου και η εξαγορά του
χρεοκοπημένου ΙΧΘΥΚΑ; Τι κρύβεται πίσω από τέτοιες κινήσεις και μεθοδεύσεις;
4.            Πώς είναι
δυνατόν να “επενδύσει” ο Δήμος Μεσολογγίου σε εκτάσεις που δεν ανήκουν στην
ιδιοκτησία του; Γνωρίζουν άραγε τυχόν προβλήματα που θα υπάρξουν;
5.            Ποιες
οικονομικοτεχνικές μελέτες υπάρχουν αλλά και σκοπιμότητας, για την βιωσιμότητα
των προτεινόμενων επενδύσεων; Προφανώς δεν υπάρχουν, διότι δεν προκύπτει καμία
βιωσιμότητα.
Επιπλέον, ο Δήμος θα πρέπει να μας παρουσιάσει αναλυτικά την
καθαρή του θέση και συγκεκριμένα το ύψος των δανείων και των συμβάσεων Leasing
που έχει υπογράψει. Να μας γνωστοποιήσει το ύψος των ετήσιων τοκοχρεολυσίων που
υποχρεούται να πληρώνει προς τις τράπεζες, τις υποχρεώσεις προς τρίτους και τις
ανείσπρακτες οφειλές του, αλλά και το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση μετά το
νέο δάνειο. Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του 2013 πρέπει να είναι
ισοσκελισμένος θα πρέπει να μας εξηγήσει πως θα πληρώνονται οι υποχρεώσεις του
και κατά πόσο θα πρέπει να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη, πράγμα που όφειλε να το
κάνει στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.
Πέραν όμως των παραπάνω εύλογων ερωτημάτων φαίνεται ξεκάθαρα
ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης θα οδηγήσει μαθηματικά στην εθελοντική
ένταξη του Δήμου Μεσολογγίου στο δικό του Μνημόνιο – που σε συνδυασμό με την
αδυναμία εξυπηρέτησης του δανείου και την ένταξη σε καθεστώς επιτροπείας του
Δήμου από το Μεσοπρόθεσμο – θα έχει σαν αποτέλεσμα και την υπέρμετρη επιβάρυνση
των Δημοτών με δεκαπλάσια ανταποδοτικά τέλη.
Δηλώνουμε λοιπόν ότι και αντίθετοι είμαστε και δεν πρέπει να
το επιτρέψουμε.
Πάρτε το πίσω τώρα!»