Τι παιγνίδια παίζονται με την Μαρίνα;
Γιατί ζητούν «τα ρέστα» οι εταιρείες από αποκλειστήκαν από τον διαγωνισμό;
Γιατί κατέθεσαν τεχνικές προσφορές για χώρο πολλαπλάσιο του χωροθετημένο; Μήπως εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα;

Επιβάλλεται η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου να σταθεί στο ύψος της
Με αφορμή την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή της β΄ φάσης της Μαρίνας Μεσολογγίου και την δημοσιοποίηση του αποτελέσματος της διαδικασίας θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις με αφορμή τις προθέσεις συμμετεχόντων στον διαγωνισμό για υποβολή ενστάσεων, διοικητικών προσφυγών κλπ.
Είναι προφανές ότι μια πιθανή τέτοια συμπεριφορά εκ μέρους των εταιρειών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό θα λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην εξέλιξη του έργου αφού είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες.
Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών οι εταιρείες Andalousite Estate Limited και S.K. Ergo ΕΠΕ δεν έγιναν δεκτές διότι:
· Χωροθετούσαν την Μαρίνα μέχρι τον Εμπορικό Λιμένα δηλαδή σε έκταση μεγαλύτερη της χωροθετημένης από την προκήρυξη του διαγωνισμού
· Στο επιχειρησιακό σχέδιο των τεχνικών προσφορών και των δυο εταιρειών προβλεπόταν πολύ περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού σκαφών κάτι που ουσιαστικά, σύμφωνα με την επιτροπή αξιολόγησης, θα καθιστούσε αδύνατη την κατασκευή των έργων και μη βιώσιμη την λειτουργία της επιχείρησης.
Πέρα αυτών όμως στις τεχνικές προσφορές των δυο εταιρειών δεν περιλαμβανόταν μια σειρά από ουσιώδη δικαιολογητικά όπως: Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, Τιμολόγιο μελέτης, Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και βυθομετρικό διάγραμμα για την αξιολόγηση των θαλασσίων έργων.
Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα εύλογα αναρωτιόμαστε, πως είναι δυνατό αυτές οι εταιρείες που «δήθεν» θέλουν να παρουσιάσουν αξιόλογο έργο, δεν έλαβαν υπόψη τους κατά την σύνταξη των τεχνικών προσφορών, τις προδιαγραφές που έθετε η προκήρυξη του διαγωνισμού;
Είναι προφανές λοιπόν ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από την στάση των συγκεκριμένων εταιρειών μιας και το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ρητά αναφέρει ότι οι δυο εταιρείες έχουν ουσιώδεις αποκλίσεις από την προκήρυξη.
Δηλαδή η επιτροπή ούτε καν μπήκε στην διαδικασία βαθμολόγησης των προσφορών αφού όπως αναφέρθηκε τα σχέδια που υποβλήθηκαν αφορούσαν ανάπτυξη και κατασκευή των έργων σε χώρους διαφορετικούς απ’ αυτούς που προέβλεπε η προκήρυξη.
Επομένως αν πραγματικά οι δυο προαναφερόμενες εταιρείες ήθελαν να κατασκευάσουν το έργο δεν θα προσάρμοζαν τις τεχνικές τους προσφορές στα δεδομένα της προκήρυξης;
Και ερχόμαστε σήμερα οι δυο προαναφερόμενες εταιρείες να κάνουν λόγο για υποβολή ενστάσεων και να προβαίνουν σε παραστάσεις και συζητήσεις με μέλη της διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους.
Ο στόχος αυτών κατά την άποψη μας, είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης στη Μαρίνα δηλαδή να μην ολοκληρωθεί η β΄ φάση του έργου και να μην αποκτήσει ποτέ το Μεσολόγγι ολοκληρωμένη Μαρίνα.
Θα πρέπει λοιπόν τόσο η διοίκηση του Λιμενικού ταμείου Αιτωλοακαρνανίας όσο και όλοι οι φορείς του Μεσολογγίου, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας(εποπτεύει το Λιμενικό Ταμείο) να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και κυρίως να «κλείσουν τα αυτιά τους στις σειρήνες» καθώς τα όσα προαναφέραμε αποδεικνύουν ότι οι δυο εταιρείες που απειλούν με ενστάσεις μάλλον άλλων τα συμφέροντα εξυπηρετούν.
Ευελπιστούμε ότι δεν θα χρειασθεί να επανέλθουμε για το συγκεκριμένο θέμα…