ΕΠΑΛ

Η οικονομία της χώρας μας στηρίζεται κυρίως στη βιομηχανική – βιοτεχνική παραγωγή, στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στις μεταφορές, στη γεωργία και στις υπηρεσίες. Είναι οι τομείς όπου η νέα γενιά μπορεί να σταδιοδρομήσει επαγγελματικά.
Έχοντας τα πιο πάνω ως δεδομένα, θεωρούμε ότι:
Το ΕΠΑ.Λ , όπως αναδιαρθρώνεται και αναβαθμίζεται σήμερα η επαγγελματική εκπαίδευση, παρέχει στη νέα γενιά μια καλύτερη προοπτική για επαγγελματική δράση σε όλους τους τομείς.
Το ΕΠΑ.Λ παρέχει γενική μόρφωση, επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική επάρκεια σε συγκεκριμένο επάγγελμα.
Το ΕΠΑ.Λ παρέχει στους αποφοίτους τη δυνατότητα απόκτησης επιπλέον εξειδίκευσης στο ΙΕΚ με φοίτηση ενός μόνο εξαμήνου (για τους απόφοιτους Γενικού Λυκείου απαιτούνται 4 εξάμηνα).
Τίτλοι Σπουδών
Το ΕΠΑ.Λ χορηγεί δύο τίτλους σπουδών:
1) απολυτήριο Λυκείου , όμοιο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και
2) πτυχίο επιπέδου 3 , αναγνωρισμένο σ΄ όλες τις χώρες της Ε.Ε., με το οποίο εξασφαλίζεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Το ΕΠΑ.Λ είναι απολύτως ισότιμο με το Γενικό Λύκειο, τόσο στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όσο και στην πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι τελειόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωή τους στην Γ/Βάθμια Εκπαίδευση και εξετάζονται σε θέματα κοινά στα μαθήματα κατεύθυνσης, ενώ τα μαθήματα επιλογής είναι από τα μαθήματα επαγγελματικής παιδείας που διδάσκονται στα ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ (ΕΠΑ.Σ)

Η ΕΠΑ.Σ δίνει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν ειδικότητες που δεν απαιτούν ισχυρή θεωρητική υποστήριξη, αλλά που κυρίως παρέχεται πρακτική εξάσκηση, ώστε οι απόφοιτοι να εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνίτες.
Δομή της ΕΠΑ.Σ
Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Σ εγγράφονται:
1. όσοι μαθητές προάγονται στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ
2. όσοι μαθητές προάγονται στη Β΄ τάξη ΓΕ.Λ και
3. όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη Α΄ κύκλου ΤΕΕ.
Φοίτηση
Η φοίτηση είναι διετής .
Τα μαθήματα είναι μόνο επαγγελματικής παιδείας .
Τα τμήματα είναι ολιγομελή.
Απόφοιτοι + Προοπτικές
Στους απόφοιτους ΕΠΑ.Σ χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 , αναγνωρισμένο σ΄ όλες τις χώρες της Ε.Ε., με το οποίο εξασφαλίζεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος .
Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ μπορούν να εγγραφούν στη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ.