Τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η κυβέρνηση για το Ασφαλιστικό υπενθυμίζει με δήλωσή του ο Υπουργός Απασχόλησης Βασίλης Μαγγίνας, με αφορμή προφανώς τα όσα ακούγονται για το ζήτημα.

ταυτόχρονα ο Υπουργός Απασχόλησης διαβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι δεν θα θιγούν ασφαλιστικά δικαιώματα των συνταξιούχων και ότι εκθέσεις εμπειρογνωμόνων δεν θα υιοθετηθούν κατ’ ανάγκη από την Κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή του ο Βασίλης Μαγγίνας αναφέρει:

Το Ασφαλιστικό Σύστημα αφορά σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Προκαλεί το ενδιαφέρον όλων και βεβαίως των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Είναι συνεπώς φυσικό, πολλά να γράφονται και περισσότερα να λέγονται. Όλα δε να ερμηνεύονται.

Καθένας, βεβαίως, μπορεί να διατυπώνει την άποψή του είτε γνωρίζει σε βάθος, είτε όχι τις παραμέτρους αυτού του πολυσύνθετου προβλήματος.

Η Κυβέρνηση έχει διατυπώσει καθαρά και επαρκώς τις παθογένειες που επιβαρύνουν το Ασφαλιστικό Σύστημα και τις έχει περιλάβει στους 10 γνωστούς άξονες.

Άξονες με τους οποίους Κόμματα – και όσα μετέχουν και όσα απέχουν από το διάλογο – και Κοινωνικοί Εταίροι, δεν φαίνεται να διαφωνούν.

Με βάση συνεπώς τους άξονες αυτούς και ό,τι άλλο υπευθύνως προταθεί, θα διεξαχθεί ο διάλογος, μέσα από τον οποίο η Κυβέρνηση θα καταλήξει στις αποφάσεις της.

Είναι αυτονόητο ότι προτάσεις, μελέτες και διαπιστώσεις προσώπων, φορέων ή οργανισμών, συνιστούν στοιχεία προς συνεκτίμηση, χωρίς βεβαίως να απηχούν τις κυβερνητικές προθέσεις.

Θέλω κατηγορηματικά να βεβαιώσω ασφαλισμένους και συνταξιούχους, ότι παροχές και συντάξεις που καταβάλλονται, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να θιγούν”.