Του Γιάννη Τέγα
Δημοτικού Συμβούλου Μεσολογγίου
Στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α 2007 – 2013) το Μεσολόγγι θα πρέπει να ακολουθήσει δυναμικά το δρόμο της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, της διεκδίκησης των δικαιωμάτων του στο μέλλον, της εξασφάλισης των προϋποθέσεων ώστε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και γενικότερα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Το ΕΣΠΑ αποτελεί το τελευταίο αναπτυξιακό χωροταξικό και χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Χώρας, χωρίς δυστυχώς να ακολουθεί πολιτικές ισόρροπης ανάπτυξης για το κέντρο και τη περιφέρεια.
Η κατασκευή του δυτικού οδικού άξονα και η σύνδεσή του με το εμποροβιομηχανικό λιμένα του Πλατυγιαλίου, θα καθορίσει την οικονομική και την κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής μας για τις επόμενες δεκαετίες ενώ παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα ώστε να αναθερμανθεί η οικονομία της περιοχής μας, κάτι που συστηματικά δεν γινόταν μέχρι σήμερα, λόγω της έλλειψης των κατάλληλων υποδομών. Θα πρέπει το Μεσολόγγι να έχει προετοιμαστεί έγκαιρα και κατάλληλα ώστε να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τις νέες οικονομικό-κοινωνικές προκλήσεις, που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βρεθεί αντιμέτωπο.
Μέσα από ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης πόλης με μικρά πολεοδομικά συγκροτήματα στο κέντρο και στην περιφέρεια, ενώ παράλληλα να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να χωροθετήσουμε κατά μήκος της Εθνικής Οδού, ένα βιοτεχνικό και επιχειρηματικό πάρκο προκειμένου να προσεγγίσουμε επενδύσεις του Δευτερογενή Τομέα.
Η περιοχή μας διαθέτει σπουδαία συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η μεγάλη πολιτιστική-ιστορική μας κληρονομιά, τα θρησκευτικά μνημεία αλλά και οι προστατευόμενες οικολογικές περιοχές από Διεθνείς Συνθήκες, όπως η λιμνοθάλασσα και ο πλούσιος ορεινός όγκος, δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για εναλλακτικό τουρισμό και επιχειρηματική δραστηριότητα που αφορούν τον Τριτογενή Τομέα.
Σε αυτή τη διαχρονική προσπάθεια για την οικονομική αναβάθμιση της πόλης μας, η Δημοτική αρχή θα πρέπει να αναλάβει έγκαιρα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ώστε μαζί με τους τοπικούς φορείς και τους ενεργούς πολίτες να συντάξουν και να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομική αναγέννηση της πόλης του Μεσολογγίου.
Μεσολόγγι, 26 Μαΐου 2008