Αύριο Τετάρτη 28 Μαΐου, στις 7.00μμ, πραγματοποιείται εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αχαΐας για την παρουσίαση της μελέτης «Χωρικές Επιπτώσεις της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και του Δυτικού Οδικού Άξονα (2004-2007)», η οποία εκπονήθηκε από Επιστημονική Ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, με υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιο Μπέλλα.
Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τα Επιμελητήρια Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Η ανωτέρω μελέτη είναι η δεύτερη που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά τη λειτουργία της Γέφυρας το καλοκαίρι του 2004 και καταγράφει, όπως και η προηγούμενη, τις κοινωνικές, οικονομικές και ευρύτερες αναπτυξιακές επιπτώσεις του μεγάλου αυτού έργου στη Δυτική Ελλάδα.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Σπύρος Σπυρίδων, με αφορμή την παρουσίαση της μελέτης, δήλωσε: «Η κατασκευή της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου δημιούργησε νέα δεδομένα για την ευρύτερη περιοχή. Με την ολοκλήρωση των υπόλοιπων μεγάλων συγκοινωνιακών έργων που έχουμε ήδη δρομολογήσει, όπως η Ιονία Οδός, η νέα Εθνική Οδός Πατρών-Κορίνθου, ο νέος σιδηροδρομικός άξονας Αθηνών-Πατρών, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, αυξάνεται θεαματικά η προσβασιμότητα της Δυτικής Ελλάδας και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε η περιοχή να εκμεταλλευτεί πλήρως τη γεωγραφική της θέση ως πύλη της χώρας προς την Ευρώπη. Η μελέτη για τις χωρικές επιπτώσεις της λειτουργίας της Γέφυρας μας προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο με το οποίο θα πορευτούμε σε συνδυασμό με το νέο χωροταξικό χάρτη της χώρας, ο οποίος σύντομα θα είναι νόμος του κράτους. Η πολιτεία μεριμνά ώστε να αξιοποιηθούν όλα τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Το θετικό αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών θα το προσποριστούν τόσο οι κάτοικοι της περιοχής, όσο και οι επισκέπτες μας», συμπλήρωσε ο κ. Σπυρίδων.

Οι διαπιστώσεις της Μελέτης παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για τα άμεσα αποτελέσματα που δημιούργησε η λειτουργία της Γέφυρας στην περιοχή, όσο και για τις μελλοντικές τάσεις που διαγράφονται για την αναπτυξιακή πορεία της στο πλαίσιο του υπό κατασκευή δυτικού οδικού άξονα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μερικά από τα συμπεράσματα της Μελέτης θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση και να συμβάλουν στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη μέτρων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας, καθώς και για την έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου και των φορέων στις εξελίξεις αυτές.