Τα υποστηρικτικά έργα του διβαριού (παραδοσιακού ιχθυοτροφείου), που εκτελεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας στην περιοχή «Θολή», επισκέφθηκε σήμερα (Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008) ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος, προκειμένου να εξετάσει την πορεία των εργασιών αλλά και να συνομιλήσει με τους ψαράδες που εργάζονται στο συγκεκριμένο διβάρι.
Τα έργα στη «Θολή» εντάσσονται στην δράση που υλοποιεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με τίτλο: «Ανάδειξη και προστασία του λιμνοθαλασσίου συμπλέγματος Μεσολογγίου – Αιτωλικού» προϋπολογισμού 745.000 ευρώ και με χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π. του 3ου Κ.Π.Σ.
Αναλυτικά οι εργασίες που εκτελούνται, στα πλαίσια του παραπάνω έργου, στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού είναι:
Στην περιοχή «Θολή» ολοκληρώνονται και σύντομα παραδίδονται πέντε οικίσκοι δυο δωματίων με βοηθητικούς χώρους, στους οποίους θα διαμένουν οι ψαράδες, ενώ επισκευάζεται το παλαιό βοηθητικό κτίσμα του διβαριού.
Στη θέση «Τρίτη Καμάρα» στην περιοχή Κλείσοβας, κατασκευάζεται μικρή παραδοσιακή πελάδα για αισθητικούς λόγους.
Στην θέση «Τέταρτη Καμάρα» κατασκευάζονται τρείς παραδοσιακές πελάδες επί πασάλων εντός της λιμνοθάλασσας, με τις αντίστοιχες προβλήτες.
Στη θέση «Μπούκα» της Κλείσοβας, επισκευάζεται το υπάρχον κτίσμα υποστηρικτικό του διβαρίου.
Τέλος θα δημιουργηθούν 3 γαΐτοστάσια (χώροι πρόσδεσης του παραδοσιακού πλωτού μέσου γαΐτα) στις περιοχές Τουρλίδα, Κλείσοβα και Αιτωλικό.
Ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος μετά την επίσκεψή του εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εξέλιξη των εργασιών και δήλωσε “πως η πιλοτική αυτή παρέμβαση αναβάθμισης των εγκαταστάσεων των παραδοσιακών ιχθυοτροφιών στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού θα καλυτερεύσει τις συνθήκες εργασίας των ψαράδων, θα προστατεύσει το μοναδικό περιβάλλον της περιοχής, ενώ θα συμβάλει και στη διατήρηση μιας εξαιρετικής πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει να κάνει με τη ζωή των ψαράδων στη λιμνοθάλασσα”.