Ένα σημαντικά και αναγκαίο έργο για την ανάπτυξη των υποδομών στον τομέα της υγείας στο νομό, δημοπρατήθηκε την περασμένη Τρίτη από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας.
Πρόκειται για το έργο «Προσθήκη κατ’ επέκταση νέας πτέρυγας 2 ορόφων (υπογείου και ισογείου) του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου» προϋπολογισμού 2,8 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Γ΄ Π.Ε.Π.
Η δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου και κυρίως η κατασκευή του αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, αρκεί φυσικά να συνοδευθεί με το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό.
Ακόμη από τη Νομαρχία δημοπρατήθηκαν, την ίδια ημέρα, δυο ακόμα έργα: «Συντήρηση – βελτίωση οδού οικισμού Πετρωτού του Τοπικού Διαμερίσματος Νεοχωρίου, Δήμου Πλατάνου» προϋπολογισμού 100.000 ευρώ και «Συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Φυτειών» προϋπολογισμού 120.000 ευρώ.