Από το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με αφορμή τον εντοπισμό νεκρών ψαριών σε ρέμα στην περιοχή του ΤΕΙ, ανακοινώνεται:
«Το πρωί της Παρασκευής 11 Ιουλίου, μέσω του τύπου, ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη νεκρών ψαριών σε αυλάκι κοντά στο ΤΕΙ.
Από έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι τα νεκρά ψάρια (κυπρίνοι και γριβάδια) είναι είδη του γλυκού νερού τα οποία βρέθηκαν στην περιοχή, μέσω του αρδευτικού δικτύου που ξεκινά από τις λίμνες Λυσιμαχεία και Τριχωνίδα.
Δηλαδή τα συγκεκριμένα αλιεύματα δεν προέρχονται σε καμιά περίπτωση, από τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.
Ταυτόχρονα, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ουδεμία αρμοδιότητα έχει στη διαχείριση του συγκεκριμένου ρέματος.
Όμως οι έχοντες την ευθύνη διαχείρισης των υδάτων και προστασίας των ρεμάτων (ΓΟΕΒ, Νομαρχία, Αγροφυλακή) θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με υπευθυνότητα ώστε να μην παρουσιασθεί στο μέλλον τέτοιο φαινόμενο».