Με αφορμή την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υποβολή προτάσεων για έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Leader Αλιείας, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καταγγέλλεται ο «αποκλεισμός» των δήμων Αλυζίας(Μύτικας) και Παλαίρου από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Τις ημέρες αυτές ολοκληρώθηκαν οι προτάσεις των Αναπτυξιακών του Νομού (ΑΝ.ΑΙΤ, ΑΙΤΩΛΙΚΗ) καθώς και της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. για το Leader Αλιείας στα πλαίσια του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών».
Ο Νομός και οι φορείς που μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα έγιναν μάρτυρες μιας σφοδρής αντιπαλότητας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΑΝ.ΑΙΤ.) και ΑΙΤΩΛΙΚΗ (περιοχή Ναυπακτίας και Δήμοι Μεσολογγίου και Αιτωλικού) για την διεκδίκηση προγραμμάτων.
Η ΕΤΑΝΑΜ υπέβαλλε αντίστοιχη πρόταση για την περιοχή του Αμβρακικού κόλπου. Και από τις τρεις (3) προτάσεις προσχηματικά και μόνο αποκλείσθηκαν τελικά οι πλέον τουριστικοί Δήμοι του Νομού και με σημαντική αλιευτική παραγωγή, οι Δήμοι Παλαίρου και Αλυζίας!
Οι δικαιολογίες για το εύρος πεδίου εφαρμογής του προγράμματος δεν μπορεί να γίνουν κατανοητές, διότι κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν κέντρο εφαρμογής ο Αστακός με προέκταση μέχρι Πάλαιρο και Μεσολόγγι και επίσης θυμηδία μπορεί να προκαλεί το γεγονός ότι μπορούν να ενταχθούν ορεινοί Δήμοι – όχι ιδιώτες – στο κατ’ εξοχήν αυτό αλιευτικό πρόγραμμα.
Η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Αιτλ/νίας θεωρεί ότι ο αποκλεισμός των Δήμων Παλαίρου και Αλυζίας δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά και πρακτικά υπηρετεί λογικές έξω και πέραν από την ισότιμη μεταχείριση ΟΤΑ που κατεξοχήν έχουν και συγκριτικά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
Επισημαίνουμε ότι η συνεχιζόμενη εμφύλια διαμάχη των αναπτυξιακών του Νομού μας πιθανόν να οδηγήσει σε απώλεια κοινοτικών πόρων και προγραμμάτων.
Για τον λόγο αυτό ζητούμε την ενιαιοποίηση των αναπτυξιακών του Νομού σε μία (1) για καλύτερη και αποτελεσματικότερη διεκδίκηση προγραμμάτων και υλοποίηση έργων.
Τέλος πιστεύουμε ότι οι Δήμοι Παλαίρου και Αλυζίας πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα ή σε συναφή προγράμματα που θα υποβληθούν και ότι σε κάθε περίπτωση την ευθύνη αποκλεισμού την φέρουν αυτοί που έκαναν τις προτάσεις καθορίζοντας και το πεδίο εφαρμογής τους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ με κάθε τρόπο θα προωθήσει και αναδείξει το ζήτημα αυτό, γιατί θεωρεί πέρα για πέρα άδικη την εν λόγω μεταχείριση».