Ανακοινώθηκε και επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας η ίδρυση νέου τμήματος στο ΤΕΙ Μεσολογγίου από την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά καθώς και η μετονομασία δύο υφισταμένων τμημάτων.
Συγκεκριμένα στο ΤΕΙ Μεσολογγίου ιδρύεται τμήμα «Αυτοματισμού», ενώ μετονομάζονται τα τμήματα ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ και ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ σε ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, αντίστοιχα.
Επίσης αποφασίστηκε η ίδρυση και δεύτερου νέου τμήματος στο ΤΕΙ Μεσολογγίου από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2010-11 με τίτλο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ».
Όλες οι παραπάνω μεταβολές περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Προβληματισμό όμως προκαλούν οι επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα νέα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ αφού δεν περιλαμβάνεται η ίδρυση νέου πανεπιστημιακού τμήματος στο Αγρίνιο, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρώην Υπουργού Παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη…Όλη η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τα νέα τμήματα και για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού (ΕΔΩ)