Την άμεση λήη μέτρων για την στήριξη των παραγωγών σπαραγγιών ζητά με ερώτηση του ο βουλευτής Σπήλιος Λιβανός.
Συγκεκριμένα ο βουλευτής μεταξύ των άλλων προτείνει:
· Άμεση κάλυψη από τον ΕΛΓΑ της απώλειας του αγροτικού εισοδήματος των σπαραγγοπαραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στο Νομό τους προηγούμενους μήνες.
· Στήριξη των εποχιακά απασχολούμενων στις εξαγωγικές επιχειρήσεις του Νομού, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των ενσήμων, διασφαλίζοντας τα επιδόματά τους και την υγειονομική τους περίθαλψη.
· Άμεση ένταξη στο ΤΕΜΠΜΕ των συγκεκριμένων εξαγωγικών επιχειρήσεων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας για τη χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκών δανείων ώστε να ανταποκριθούν στις δύσκολες συνθήκες του ανταγωνισμού.
· Μέτρα στήριξης και προβολής του ελληνικού σπαραγγιού από το κράτος ώστε να ξαναμπεί δυναμικά στις αγορές της Ε.Ε.
· Ουσιαστική ενίσχυση επιχειρηματιών, συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών για συμμετοχή τους σε εκθέσεις του εξωτερικού.
· Εξέταση του ενδεχομένου απορρόφησης μέρους της ετήσιας παραγωγής σπαραγγιών μέσα από κρατικές προμήθειες σε νοσοκομεία, στον στρατό κ.λπ.
Αφορμή αποτελεί το γεγονός ότι Γερμανική κυβέρνηση, προσπαθώντας να προωθήσει το εγχώριο γερμανικό σπαράγγι στην αγορά της, προέβη σε ένα άτυπο εμπάργκο προς το αντίστοιχο ελληνικό προϊόν το οποίο στοιβαζόταν αδιάθετο κατά εκατοντάδες τόνους σε ψυκτικούς χώρους της Γερμανίας. Επιπλέον – και ως συνέπεια των παραπάνω – μεγάλο μέρος της ελληνικής παραγωγής συσσωρεύτηκε στα ψυγεία των Συνεταιρισμών – Ομάδων Παραγωγών – Εξαγωγέων, οι οποίοι αδυνατούσαν να παραλάβουν, να επεξεργαστούν και να τυποποιήσουν την υπόλοιπη παραγωγή – 80% της συνολικής παραγωγής – η οποία παρέμεινε στα χωράφια των καλλιεργητών.