Ερώτηση στους Υπουργούς Απασχόλησης και Εσωτερικών σχετικά με το εργασιακό μέλλον των καταρτιζόμενων με προγράμματα Stage κατέθεσε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Σπήλιος Λιβανός.
Ο κ. Λιβανός ζητά να πληροφορηθεί αν τα δυο υπουργεία εξετάζουν την ικανοποίηση των παρακάτω ζητημάτων που έχουν τεθεί:
· Μοριοδότηση 100% των εργαζομένων σε προγράμματα «Stage» για διαγωνισμούς δημοσίου που αφορούν στην υπηρεσία απασχόλησής τους.
· Μοριοδότηση 75% των εργαζομένων σε προγράμματα «Stage» για διαγωνισμούς δημοσίου που αφορούν σε υπηρεσίες με συναφές αντικείμενο με την υπηρεσία απασχόλησής τους.
· Μοριοδότηση 50% των εργαζομένων σε «προγράμματα Stage» για θέσεις της ίδιας κατηγορίας (π.χ. ΠΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι) σε όλους τους υπόλοιπους διαγωνισμούς δημοσίου.
· Άμεση μονιμοποίηση με βάση προηγούμενη ίδια πρωτοβουλία και συγκεκριμένα το νόμο 2738/1999 με τον οποίο μονιμοποιήθηκαν 2.500 εργαζόμενοι 16μηνων, μάλιστα, «Stage» στους ΟΤΑ.