Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Σπύρου Σπυρίδωνα, κατόπιν συνεννόησης με τα Μέλη, η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΑΣΤΗΡ» (Όθωνος-Αμαλίας 16, Πάτρα), με ώρα έναρξης τις 10:30.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα:
· Κήρυξη περιοχών αισθητικής αναβάθμισης.
· Ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδος 2000-2006.
· Εκχωρήσεις – Προσκλήσεις – Εντάξεις στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.
· Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.