Με ανοιχτή του επιστολή προς τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και τις Ομάδες των Καπνοπαραγωγών του νομού Αιτωλοακαρνανίας ο βουλευτής, Παναγιώτης Κουρουμπλής ζητά την συνεργασία και την συνέργια τους, ώστε το 50% της επιδότησης του καπνού που απειλείται να χαθεί για τους περισσότερους δικαιούχους, να επενδυθεί συνολικά προς όφελός τους σε ομαδικές παραγωγικές επενδύσεις με εργαλεία τους παραπάνω φορείς.
Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής ως παράδειγμα επενδυτικής δραστηριότητας αναφέρει τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων.
Η επιστολή του κ. Κουρουμπλή έχει ως εξής:

“Είναι προς όλους σαφές, ποιες είναι οι θλιβερές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης περικοπής του 50% της επιδότησης του καπνού, για τις οικογένειες των δικαιούχων αγροτών και για το σύνολο της τοπικής οικονομίας του νομού μας.
Οι κατά καιρούς ακούμενες πιέσεις από το συνεταιριστικό χώρο αναδεικνύουν σταθερά την κρισιμότητα του προβλήματος και τις επιπτώσεις του, στις χιλιάδες ανθρώπων του αγροτικού κόσμου.
Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα του προβλήματος προβαίνει τις προσεχείς ημέρες σε πρωτοβουλία πρότασης διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του Κανονισμού υλοποίησης του «Δεύτερου Πυλώνα».
Ζητώ από τα Προεδρεία των ως άνω φορέων και των Συμβουλίων τους, να προχωρήσουν σε σύσκεψη με τη συμμετοχή των Βουλευτών του νομού, του Νομάρχη, του προέδρου της Τ.Ε.Δ.Κ. και του προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε υποβολή πρότασης που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας των καπνοπαραγωγών.
Είναι επίσης γνωστό ότι με βάση το σημερινό κανονισμό υλοποίησης του «Δεύτερου Πυλώνα», το 95% των καπνοπαραγωγών αδικείται, γιατί δε δύναται να προχωρήσει σε σχέδια διαρθρωτικής υλοποίησης.
Προσωπικά επιθυμώ να θέσω υπόψη σας και να γίνει αντικείμενο διαβούλευσης η παρακάτω πρόταση:
«Αντί οι μικροπαραγωγοί να απωλέσουν με διάφορους τρόπους τα πραγματικά τους δικαιώματα, προτείνω με τη σύμφωνη γνώμη των ιδίων, των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Ομάδων των Καπνοπαραγωγών του νομού Αιτωλοακαρνανίας, το 50% της επιδότησης του καπνού που απειλείται να χαθεί για τους περισσότερους δικαιούχους, να επενδυθεί συνολικά προς όφελός τους σε ομαδικές παραγωγικές επενδύσεις με εργαλεία τους παραπάνω φορείς.

Η επένδυση αυτή μπορεί να αφορά την «Πράσινη Ενέργεια» και συγκεκρίμενα τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσουμε για τα επόμενα 25 χρόνια ένα σταθερό αναλογικό εισόδημα για κάθε δικαιούχο αγρότη, διαχέοντας έτσι τα οφέλη της «Πράσινης Ενέργειας» αναδιανεμητικά στους πολλούς.

Μπροστά στην οικονομική κρίση που βιώνουμε και στα αδιέξοδα που δημιουργεί, οφείλουμε όλοι να επιδείξουμε κοινωνική συνευθύνη. Ιδιαίτερα, οι ηγεσίες του αγροτοσυνεταιριστικού κινήματος οφείλουν να ηγηθούν πρωτοβουλιών που θα εξασφαλίσουν ένα μακροπρόθεσμο εισόδημα σε όλες εκείνες τις οικογένειες που απειλούνται από τη νέα φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αξιοποιώντας την ευκαιρία που τους παρέχεται από επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα».

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Παναγιώτης Κουρουμπλής
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας”