Σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη πρόκειται να αποφέρουν δυο νέες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.
Συγκεκριμένα υπεγράφη την Τρίτη 20 Ιουλίου, η ΚΥΑ από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Οικονομικών για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’όικον», που τίθεται πλέον σε εφαρμογή και αφορά, μεταξύ άλλων, σε αντικαταστάσεις κουφωμάτων, καυστήρων και τοποθετήσεις θερμομονώσεων.
Το πρόγραμμα, που αναμένεται να αποφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη σε χιλιάδες ιδιοκτήτες κτιρίων, εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους ενός δισ. ευρώ.
Στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιριακού τομέα και ενισχύει τα παρεχόμενα κίνητρα, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τους πολίτες. Μεταξύ άλλων, παρέχει συνδυασμό επιχορηγήσεων με άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, χαμηλότοκα δάνεια και για τα υψηλότερα εισοδήματα και επαναχρησιμοποίηση των δημόσιων κεφαλαίων που αφορούν στα δάνεια.
Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», που αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων στην εξοικονόμηση ενέργειας, θα κινητοποιήσει κατά την περίοδο 2010 – 2012 επενδύσεις συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Η συνολική επένδυση στην πραγματική οικονομία θα προέρχεται τόσο από τους ίδιους πόρους του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», όσο και από την κινητοποίηση πόρων του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Επίσης, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια, το ΥΠΕΚΑ, εξέδωσε την Δευτέρα 19 Ιουλίου, πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Πρότυπα Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ ή και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε δημόσια κτίρια», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Σε αυτήν εντάσσονται επιδεικτικά έργα σε δημόσια κτίρια, όπου στεγάζονται υπηρεσίες Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ενεργειακή τους αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Σκοπός του ΥΠΕΚΑ είναι αυτή η πρακτική να υιοθετηθεί και στους υπόλοιπους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται έργα που περιορίζουν τις ενεργειακές απαιτήσεις σε θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης των κτιρίων.
«Μέσα από τις δυο αυτές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης επιταχύνουμε τους ρυθμούς για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει στην εθνική προσπάθεια για την εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα ενεργοποιούμε σημαντικούς πόρους μέσα από το ΕΣΠΑ και τα ιδιωτικά κεφάλαια, επενδύοντας στην πραγματική οικονομία και προωθούμε διαχρονικές και βιώσιμες επενδύσεις, με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.» ανέφερε σήμερα σε σχετική του δήλωση ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Θάνος Μωραΐτης.