Το 1/Θ Δημοτικό Σχολείο Ελληνικών θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ελληνικών για την βοήθεια του στον ελαιοχρωματισμό του εσωτερικού του σχολείου και την επισκευή διαφόρων βλαβών που υπήρχαν.” 
Είναι το ευχαριστήριο του προϊσταμένου της σχολικής μονάδας προς τα μέλη του Εκπλιστιστικού συλλόγου Ελληνικών.