Απ. Κατσιφάρας: “Η Δυτική Ελλάδα θα αποκτήσει δυνατή φωνή στην επιτροπή των ευρωπαϊκών περιφερειών”

Αντιπρόεδρος στην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού κόμματος που λειτουργεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Περιφερειών εξελέγη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας στις Βρυξέλλες ο Απόστολος Κατσιφάρας εξελέγη τακτικό μέλος σε δύο από τις μόνιμες επιτροπές εργασίας της Επιτροπής των Περιφερειών.
Η πρώτη Επιτροπή (EDUC) αναφέρεται στην εκπαίδευση, τη νεολαία, τον πολιτισμό και την έρευνα και οι αρμοδιότητές της καλύπτουν τους τομείς της διά βίου μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, του πολιτισμού, της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και της προώθησης των γλωσσών των μειονοτήτων, της έρευνας και καινοτομίας συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων δεοντολογίας, της κοινωνίας των πληροφοριών και των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, της επικοινωνίας, των τεχνολογιών και της αγοράς στο χώρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας, της νεολαίας, του αθλητισμού και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και τέλος της ενημέρωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των στρατηγικών επικοινωνίας.

Η δεύτερη Επιτροπή (ENVE) στην οποία συμμετέχει ο Απόστολος Κατσιφάρας αναφέρεται στο περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια και καλύπτει τους τομείς της προσαρμογής και του μετριασμού στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το περιβάλλον, τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, τις νέες ενεργειακές πολιτικές και τη διαστημική πολιτική (προγράμματα Galileo, GMES/Kopernikus και συναφή θέματα).
Ταυτόχρονα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας το απόγευμα της Πέμπτης συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας στις Βρυξέλλες με την πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών Μερσέντες Μπρέσο που προέρχεται από την αιρετή περιφερειακή αρχή της περιοχής του Πεδεμοντίου (έδρα Τορίνο) και ανήκει επίσης στη Σοσιαλιστική ομάδα.
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιθυμεί να αποκτήσει δυνατή φωνή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Περιφερειών» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και συνέχισε: «Η ισχυρή ευρωπαϊκή παράδοση και εμπειρία σε θέματα περιφερειακής διακυβέρνησης και η επαφή με  τα κέντρα λήψης των ευρωπαϊκών αποφάσεων, μπορεί να αποδειχθεί πολλαπλά ωφέλιμη για τη Δυτική Ελλάδα και αυτές ακριβώς τις δυνατότητες σκοπεύουμε να τις εξαντλήσουμε προς όφελος της Περιφέρειάς μας και των  πολιτών».