Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη 14 Ιουνίου, στις 5 το απόγευμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλου», στην Πάτρα, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα. 
Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του υπογράφει ο Πρόεδρος του Σώματος Κώστας Καρπέτας είναι η συζήτηση γύρω από τον υπό κατάρτιση Υγειονομικό Χάρτη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών Γιώργο Γεωργιόπουλο.  
Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
1.            Υγειονομικός Χάρτης της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος )

2.            Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος- Ιόνιοι Νήσοι», στον άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας» με τίτλο: «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» . (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος )
3.            Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών- Η ΕΛΠΙΔΑ- της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου από τα εκλεγέντα μέλη. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/κης Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
4.              Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος )
5.            Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ». (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος )
6.            Ορισμός μέλους  του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στο 16ο  πανελλήνιο Συνέδριο των Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού «Η ΑΘΗΝΑ» που θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη 16-19 Ιουνίου 2011. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος )
7.            Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Γηριατρική και Γεροντολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικής Ελλάδας του 3ου Θερινού Σχολείου Γηριατρικής «Πρόληψη και Αντιμετώπιση των παθήσεων της 3ης Ηλικίας», που θα διεξαχθεί  23-26 Ιουνίου στο OLYMPIAN VILLAGE ALDEMAR στη Σκαφιδιά Ηλείας. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος )
8.            Έγκριση δαπάνης ποσού έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για την κάλυψη γενικής φύσεως δαπανών δημοσίων σχέσεων οι οποίες παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και των Διοικητικών Επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος )
9.            Έγκριση δαπάνης για τις εργαστηριακές αναλύσεις των δειγματοληψιών στο πλαίσιο προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Αχαΐας και υπογραφής σύμβασης ετήσιας διάρκειας, με το Εργαστήριο Υγιεινής του  Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος )
10.          Γνωμοδότηση για την  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 11.868 kwp» στη θέση Μακρυχώρια, Δ. Αμφιλοχίας, Ν. Αιτ/νιας ιδιοκτησίας ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/ντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής )
11.          Γνωμοδότηση για την  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΒΣΠΗΕ) ισχύος 3,0 MW στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι», Δήμου Ανακτορίου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/ντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής )
12.          Γνωμοδότηση για την  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΒΣΠΗΕ) ισχύος 2,2 MW στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΙ», Δήμου Ανακτορίου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/ντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής )
13.          Γνωμοδότηση για την  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ίδρυση συσκευαστηρίου αλιευμάτων δυναμικότητας 95 τόνων αλιευμάτων την ημέρα, αποθηκευτικού χώρου όγκου 6720 m3 χωρίς ψύξη και 1344 m3 με ψύξη, υποστηρικτικών δραστηριοτήτων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και ανόρυξη γεώτρησης για βιομηχανική χρήση ετήσιας παροχής 36.500 m3 της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» σε γήπεδο 46,6 στρ. στη θέση «ΚΑΛΟΓΡΙΑ» Λεσινίου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Ν. Αιτωλ/νιας. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/ντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής )
14.          Γνωμοδότηση για την  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «ΑΣΠΗΕ ισχύος 16,15 MW στη θέση Προφήτης Ηλίας, Δήμου Αποδοτίας, Ν. Αιτ/νιας», της εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΤΕ. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/ντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής )
15.          Γνωμοδότηση για την  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 6, 5 MW στη θέση Αγκινάρα- Βέλη Στρουσίου, Δήμου Ανδραβίδας, Ν. Ηλείας», της εταιρείας SOLAR ΜΩΡΕΑ Ε.Π.Ε. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/ντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής )
16.          Γνωμοδότηση για την  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκμετάλλευσης λατομικού χώρου αδρανών υλικών έκτασης 77.958,5 τ.μ. του κ. Χουλιάρα Ιωάννη που βρίσκεται στη θέση «ΣΚΑΛΑ», Δ.Δ. Δεσινό, Δ. Αροανίας, Νομού Αχαΐας. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/ντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής )
17.          Γνωμοδότηση για την  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου:  «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος  2,1879 MW  ιδιοκτησίας «SPES SOLΑRIS Α.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 44.811,67 τ.μ., στη θέση «ΣΠΕΝΤΖΑ ΡΑΧΗ» της αγροτικής περιοχής της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/ντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής )
18.          Γνωμοδότηση για την  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «ΑΣΠΗΕ ισχύος 27,5  MW στη θέση Μενελού , Δήμου Ερινεού, Ν. Αιτ/νιας», της εταιρείας ΚΥΩΝ ΕΠΕ. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/ντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής )
19.          Γνωμοδότηση για την  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικό πάρκο  ισχύος 16 MW στη θέση «Μπούμιστος» στα διοικητικά όρια των Δήμων Αλυζίας και Μεδεώνος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/ντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής ).
20.          Γνωμοδότηση για την  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (και συμπληρωματική) του έργου:  «Εξασφάλιση αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του έργου Κατασκευή παράκαμψης Ε.Ο. Πάτρας- Τρίπολης στο Τμήμα που κατακλύζεται από το φράγμα Πείρου- Παραπείρου, από δασική έκταση της περιοχής Ξυλοκάστρου του Δ.Δ. Αστερίου του π. Δήμου Φαρρών του Νομού Αχαΐας». (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/ντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής )
21.          Λύση σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται το Κέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης Κρεστένων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/κης Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας)
22.          Τροποποίηση του συμφωνητικού μίσθωσης  που συστεγάζονται το Κέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης και το Κτηνιατρικό Κέντρο Ζαχάρως της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και παράταση της εν λόγω μίσθωσης. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/κης Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας)
23.          Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πατρών (ΦΕΚ 444Β/99). (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/κης Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
24.          Φιλοξενία 6μελούς κινεζικής αντιπροσωπείας, Επαρχίας Sichuan, στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης & Αγροτικής  Οικονομίας  κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος )
25.          Συνδιοργάνωση –συμμετοχή στο πρόγραμμα Φιλοξενίας των αθλητών των SPECIAL OLYMPICS στην Πάτρα. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/κης Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)