Η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή νηπίων και βρεφών για τους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου παρατείνεται έως τις 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011.
Παρακαλούνται οι γονείς των παιδιών να καταθέσουν έγκαιρα τις αιτήσεις εγγραφής ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα λειτουργιάς για την νέα χρονιά.