Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης σε 177 ε. τ. Η σειρά έχει ως εξής:
Σαλμάς Μ. 5403
Καραγκούνης Κ. 4594
Καραπάνος Ν. 3261
Παπαναστασίου Γ. 3193
Δρόσος Θ. 1546
Μπόκα Γ. 1484
Κοτρολού Ελ. 1449
Αρβανίτης Δ. 1260
Κωνσταντάρας Σ. 1130
Φωκά Μ. 1002
Σερεπίσιου Χ. 684