Σήμα κινδύνου” για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας έστειλαν οι πρόεδροι των ΤΕΙ από το Μεσολόγγι, όπου και ολοκληρώθηκαν σήμερα οι τριήμερες εργασίες της συνόδου τους. Στο ψήφισμά τους κάνουν λόγο για «αδυναμία βασικών λειτουργιών των Ιδρυμάτων».
Όπως τονίζουν στο ψήφισμά τους «η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση των Ιδρυμάτων οδηγεί σε αδυναμία βασικών λειτουργιών αυτών και υποβάθμιση της ποιότητας σπουδών, της φοιτητικής μέριμνας και μάλιστα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της χώρας, όπου χρειάζεται ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας».
Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των προέδρων των ΤΕΙ στις 19 Σεπτεμβρίου, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις για διάφορα θέματα, όπως η ανάγκη διαμόρφωσης τρίτου κύκλου σπουδών στα ΤΕΙ (απονομή Διδακτορικών διπλωμάτων).

Επίσης, όσον αφορά στο σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η σύνοδος των προέδρων ΤΕΙ ζητεί την ισότιμη συμμετοχή εκπροσώπων της στις διαδικασίες διαμόρφωσης του σχολείου, το οποίο – όπως σημειώνουν – θα πρέπει να λάβει υπ΄όψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας. 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός, ότι «οι συνεχείς και μεγάλες μισθολογικές περικοπές των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, απαξιώνουν το ακαδημαϊκό έργο και υποβαθμίζουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των Ιδρυμάτων».
Ταυτόχρονα,  Σύνοδος Προέδρων Τ.Ε.Ι. συμμεριζόμενη τους προβληματισμούς της Oμοσπονδίας Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΟΣΕΠ) της Πανελληνίας Ομοσπονδίας συλλόγων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) και της Ένωσης  Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) και αποφάσισε να υποστηρίξει τις προγραμματισμένες για την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου κινητοποιήσεις.
Αναλυτικά οι αποφάσεις των προέδρων των ΤΕΙ συνοψίζονται ως εξής:
“1) Η Σύνοδος  κρίνει επιτακτική την ανάγκη διαμόρφωσης τρίτου κύκλου σπουδών (απονομή Διδακτορικών διπλωμάτων ) στα ΤΕΙ ιδιαίτερα στο σημερινό ανταγωνιστικό  περιβάλλον.
2) Αναφορικά με την επικείμενη αναδιάταξη του χάρτη της  Ανώτατης Εκπαίδευσης  ( Σχέδιο «Αθηνά») η σύνοδος απαιτεί την ισότιμη συμμετοχή  εκπροσώπων της στις διαδικασίες διαμόρφωσης του Σχεδίου , το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας .
3) Υπογραμμίζεται επίσης ότι η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση των Ιδρυμάτων οδηγεί σε αδυναμία βασικών λειτουργιών αυτών και υποβάθμιση της ποιότητας σπουδών, της φοιτητικής μέριμνας και μάλιστα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της χώρας, όπου χρειάζεται ανάπτυξη της έρευνας και της  καινοτομίας.  Απαιτεί δε να υλοποιηθούν οι μέχρι τώρα σχετικές  δεσμεύσεις του Υπουργείου Παιδείας.
4) Για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των  Ιδρυμάτων  είναι αναγκαία και  η   συνέχιση  της παράλληλης λειτουργίας του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. με την υπάρχουσα μορφή.
5) Οι συνεχείς και μεγάλες μισθολογικές περικοπές  των μελών Ε.Π. απαξιώνουν το ακαδημαϊκό  έργο και υποβαθμίζουν την διεθνή ανταγωνιστικότητα των Ιδρυμάτων.”