Από το Σωματείο Εργαζομένων στο δήμο Μεσολογγίου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η τυπικότητα και νομιμότητα των ενεργειών των αιρετών διοικήσεων στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου τελικά είναι ένα ζητούμενο για τους …  άλλους.

Ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή στο σύνολό της πρόσφατα έκανε σημαία την τοποθέτηση GPS, ήδη, στα περισσότερα οχήματα του δήμου, ως ένδειξη και απόδειξη της διάθεσή της να προκρίνει την τυπικότητα και νομιμότητα στην διοίκηση του δήμου και μάλιστα να παραδειγματίσει με αυτόν τον τρόπο και τους «κακούς» εργαζομένους.  Ξέχασαν να αναφέρουν  ότι  η ανάθεση δεν είχε γίνει όταν τα GPS τοποθετήθηκαν. Πρώτα τοποθετήθηκαν (εδώ και 3 μήνες), μετά ανατέθηκε η προμήθεια και τοποθέτησή τους (σ.σ. Παρασκευή 22/10/2021) (ΑΔΑ: ΨΦΑΥΩΡΖ-ΜΑΓ).

Τυπικότητα; Νομιμότητα; Πρωτοτυπία; Προφητεία; Οι κακοί εργαζόμενοι πάλι; Αλήθεια τι;

Τα συμπεράσματα δικά σας.”