Μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής στα προγράμματα κυβερνοασφάλειας της Cisco Networking Academy, που προσφέρονται δωρεάν από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, εκδηλώθηκε από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.

Σε διάστημα μόλις 15 ημερών (1 – 15 Σεπτεμβρίου) 189 φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έσπευσαν να εγγραφούν στα προγράμματα Introduction to Cybersecurity και Cybersecurity Essentials για αρχάριους και μέσου επιπέδου γνώστες, αντίστοιχα, τα οποία υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτοδιδασκαλίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ακαδημίας της Cisco στο Τμήμα ΗΜΜΥ. Δημιουργήθηκαν, έτσι, 9 τάξεις για το εισαγωγικό πρόγραμμα αρχαρίων και 8 για το intermediate.

Το 90% των ενδιαφερομένων προέρχεται από προπτυχιακούς φοιτητές και από φοιτητές Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αντικείμενο σπουδών τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες και τα ψηφιακά συστήματα.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως το 40% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν προήλθαν από φοιτητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πέραν του Τμήματος ΗΜΜΥ που συγκεντρώνει το 60% των εγγεγραμμένων φοιτητών της Ακαδημίας. Η κατανομή αυτή αποδεικνύει την πανθομολογούμενη χρησιμότητα και το ενδιαφέρον των προσφερόμενων μαθημάτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, την αναγνωρισμένη ποιότητα των προγραμμάτων της Cisco, αλλά και την εξωστρέφεια και απήχηση του Τμήματος ΗΜΜΥ στην κοινότητα.

Οι καταρτιζόμενοι που θα παρακολουθήσουν τις ενότητες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα λάβουν Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης (Certificate of Completion) και Ψηφιακό Πιστοποιητικό (Digital Badge) των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων, με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε προγράμματος.

Αναμένεται σύντομα να ανακοινωθούν νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα της Cisco Networking Academy, με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα