Το Δ.Σ. του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσολογγίου Κωστής Παλαμάς, μετά την αναγγελία του θανάτου του μέλους και αγαπητού συναδέλφου Αντώνη Μπαρμπετάκη συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίασή την Κυριακή 18/7 και αποφάσισε:

• Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του στους οικείους του

• Να παρασταθούν τα μέλη του Δ.Σ. στην κηδεία του

• Να αποσταλεί στεφάνι εκ μέρους του Δ.Σ. Κωστής Παλαμάς

• Να δημοσιευθεί η παρούσα απόφαση στην σελίδα του Συλλόγου και στον τοπικό τύπο

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραµµατέας

Ευθυµίου Δηµήτρης                                                             Κυριακίδης Γεώργιος