Ο Σύλλογος Ψυχικής Υγείας της Πάτρας (Σ.Ο.Ψ.Υ. Πατρών) και ο Ψυχιατρικός Τομέας της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου του Γ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας,συνδιοργανώνουν ημερίδατην Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18:00μμ. έως 20:30μμ., στο Τρικούπειο Πολιτιστκό Κέντρο της Ι.Π. Μεσολογγίου, με θέμα:«ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ».
Η ημερίδα διεξάγεται στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 της Πράξης  με MIS 371373, του Άξονα Προτεραιότητας 13 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, με τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ”.


Συντονιστής και ομιλητής στην ημερίδα θα είναι ο ψυχίατρος Διευθυντής του Ψυχιατρικού Τομέα της Νοσοκομειακής Μονάδας Μεσολογγίου του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας Βασίλειος Μπρούμας, ενώ η ομάδα των ομιλητών συμπληρώνεται από τον Μανόλη Μέντη, Κοινωνικό Λειτουργό επιστημονικά υπεύθυνο της Πράξης 371373 και την πρόεδρο του Σο.Ψ.Υ. Πάτρας Αγγελική Τριανταφύλλου.