Προηγούμενη ενημέρωση του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου (διαβάστε εδώ) στους πολίτες, του νέου Ν. 4224/2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Προστασία πρώτης κατοικίας), προέβλεπε προθεσμία μέχρι 31/1/2014 υποβολής αιτήσεων (Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986 κ.ά.) στις Τράπεζες και τους δανειστές, προκειμένου να ρυθμίσουν οι “κόκκινοι” δανειολήπτες τις οφειλές τους και να σώσουν τις κύριες κατοικίες τους από τους πλειστηριασμούς. 
Όπως έκανε γνωστό η Ελληνική Ένωση Τραπεζών παρατείνεται η παραλαβή των αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014.

Σημειώνουμε την ανάγκη παράτασης της υποβολής των αιτήσεων και στους εν γένει δανειστές (ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, Εταιρείες, Ιδιώτες), πλην Δημοσίου και Ασφαλιστικών Ταμείων κατά Νόμο, που υπάρχουν δυνατότητες άλλων ρυθμίσεων, χωρίς να απαγορεύεται σ’ αυτούς η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.