Με ακριβώς τον ίδιο τίτλο θέματος για συζήτηση θα συνεδριάσει την προσεχή Πέμπτη 3 Ιουνίου, στις 9 μμ. το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση,  στην έκτακτη συνεδρίαση το σώμα θα συζητήσει το θέμα:

Ενημέρωση σχετικά με την ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία “Ενεργειακή Κοινότητα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Δ4 Π.Ε.” (εισηγητής κ. Λύρος Κων.–Δήμαρχος).