Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι
η Υπηρεσία του Επιμελητηρίου θα λειτουργήσει κανονικά την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή
12 Ιουλίου 2019, λόγω αναβολής της προγραμματισμένης αναβάθμισης των
πληροφοριακών του συστημάτων.
Έτσι δεν ισχύει παλαιότερη ανακοίνωση για αναστολή της λειτουργίας.