Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Μεσολογγίου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου από τη λειτουργία οχτώ εμβολιαστικών γραμμών:

Η Λαϊκή Συσπείρωση Μεσολογγίου στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου που έπειτα από την γενική τους συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Απριλίου αποφάσισαν και διεκδικούν τη μη λειτουργία επιπρόσθετων εμβολιαστικών γραμμών στο νοσοκομείο και τη δημιουργία εμβολιαστικού κέντρου στην πόλη σε κατάλληλο χώρο με επαρκή στελέχωση. Επιπρόσθετα απαιτούμε με κρατική ευθύνη μόνιμους διορισμούς νέου εξειδικευένου απαραίτητου προσωπικού και όχι την μετακίνηση εργαζομένων από τις άλλες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, διότι αυτό θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στις ήδη υποβαθμισμένες μονάδες.

Η υγεία είναι δικαίωμα του λαού και όχι εμπόρευμα. Διεκδικούμε:

• Μέτρα που θα ενισχύουν τα δημόσια νοσοκομεία και την ΠΦΥ, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με εξοπλισμό και υποδομές
• Επίταξη του ιδιωτικού τομέα – χωρίς αποζημίωση,
• Όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, μέσα θεραπείας και φάρμακα,
• Εξασφάλιση όλων των ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων για το μαζικό και έγκαιρο εμβολιασμό όλου του λαού και