Σε εφημερίδα εθνικής εμβέλειας δημοσιεύθηκε ρεπορτάζ αναφορικά με τη δυνατότητα επιχορήγησης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, το οποίο αναπαράχθηκε κατά τόπους, κύρια με τον τίτλο «πριμ σε 250 χωριά για 30 επιχειρηματικές δραστηριότητες».

Στα χωριά που αναφέρονται ως επιλέξιμα περιλαμβάνονται και χωριά των Δήμων Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Καρπενησίου.Τις τελευταίες ημέρες αποστέλλονται e-mail στην ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, μέσω των οποίων:1. Εκφράζονται διαμαρτυρίες για τη μη συμμετοχή – επιλεξιμότητα χωριών της ορεινής Ναυπακτίας2. Ζητούνται πληροφορίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην προκήρυξη του τοπικού προγράμματοςΓια την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής και των ενδιαφερόμενων επενδυτών διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Επί της ουσίας το δημοσίευμα αναφέρεται στα τοπικά προγράμματα «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER», έχοντας συνθέσει τις κατά τόπους προκηρύξεις από τις κατά τόπους αναπτυξιακές εταιρείες. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε αναφέρεται ο Δήμος Καρπενησίου, ως Δήμος της Αιτωλοακαρνανίας2. Στην περιοχή μας έχει δημοσιευθεί η 6η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER», η οποία ως προς τις ιδιωτικές επενδύσεις παρέχει τη δυνατότητα επιχορηγήσεων σε δραστηριότητες: α) μεταποίησης/τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, β) βιοτεχνικών μονάδων και γ) παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση. Καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης έχει οριστεί η 25/04/2014, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες είτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.aitoliki.gr) είτε με τηλεφωνική επικοινωνία (2634038110) είτε επισκεπτόμενοι τα γραφεία της εταιρείας (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού)3. Εκτός του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER», υλοποιείται με προκηρύξεις που δημοσιεύονται απευθείας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων το ομοειδές πρόγραμμα «ΟΠΑΑΧ» (σ.σ. περιλαμβάνει τις ίδιες δράσεις με το LEADER). Όλα τα χωριά της περιοχής μας είναι σε ένα (1) εκ των δυο (2) προαναφερόμενων προγραμμάτων. Και στα δυο δεν επιτρέπεται να είναι κανένα χωριό. Από το 2010 έως σήμερα, σχετικές προκηρύξεις έχουν δημοσιευθεί τόσο από την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ για το τοπικό πρόγραμμα «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» όσο και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το πρόγραμμα «ΟΠΑΑΧ». Επιπλέον, και τα αστικά κέντρα της περιοχής μας είναι ενταγμένα στο τοπικό πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών», το οποίο υλοποιείται από την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ.Επίσης, ενημερώνουμε τους πολίτες της περιοχής ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει δημοσιεύσει προκήρυξη για το πρόγραμμα «Εγκατάσταση νέων γεωργών», με δυνατότητα υποβολής προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/5/2014. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από την ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου (www.agrotikianaptixi.gr).Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ενημερώνοντάς μας για την επενδυτικής τους ιδέα, ώστε να αναζητούμε ενεργά προγράμματα, μέσω των οποίων δύναται να χρηματοδοτηθούν.