Μεσολογγι

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 13 Απριλίου στις 8:30 μμ., με τηλεδιάσκεψη, το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου με διαδικαστικού χαρακτήρα θέματα, στον απόηχο της απόφασης της επιτροπής του αρ. 152 για το τεχνικό πρόγραμμα.

Δηλαδή το σώμα θα προβεί σε αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και ακολούθως του προϋολογισμοού.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 124/2021) περί τακτοποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2021, τροποποίηση αυτού και αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

2. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 118/2021) περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος). .

3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 119/2021) περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος). .

4. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 125/2021) για την αποδοχή και κατανομή ποσού από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ βάση της αρ. πρωτ.26722 06/04/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΡΩ46ΜΤΛ6-Δ15) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών (Ένταξη Πράξης του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ ‘‘Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς’’ (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

5. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου και του Συλλόγου προστασίας ζώων ‘‘Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ’’ για την διαχείριση και αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος–Αντιδήμαρχος).

6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων “ΙΡΙΔΑ” του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).