Νόμιμη έκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου για το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου για το 2021 με σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Δηλαδή από την εποπτεύουσα αρχή των δήμων κρίθηκε νόμιμη η εναλλακτική πρόταση που κατατέθηκε από την παράταξη “Δήμος για τα Παιδιά μας” και η οποία έτυχε της υπερψήφισης από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

Έτσι ο δήμος Μεσολογγίου γίνεται ένας από τους λίγους δήμους της χώρας που η δημοτική αρχή καλείται να εφαρμόσει το τεχνικό πρόγραμμα που πρότεινε η αντιπολίτευση. 

Ερωτηματικό πλέον αποτελεί η στάση που θα τηρηθεί από πλευράς δημοτικής αρχής δηλαδή εάν θα γίνει άμεση εκκίνηση των διαδικασιών για την ψήφιση του προϋπολογισμού ή εάν θα υπάρξει προσβολή της απόφασης της Αποκεντρωμένης κάτι που συνεπάγεται επιπλέον καθυστερήσεις…

Ταυτόχρονα με την σημερινή απόφαση της Αποκεντρωμένης δικαιώνεται απόλυτα (σ.σ. να ευλογήσουμε και τα γένια μας!) οι θέσεις που έχουμε διατυπώσει κατ΄ επανάληψη από το MessolonghiNews για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Συνεπώς από πλευράς δημοτικής αρχής το ελάχιστο που πρέπει να λεχθεί είναι ένα MEA CULPA…