Κατά την σημερινή της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκαν οι όροι και η αρμόδια επιτροπή για την διενέργεια διαγωνισμού ύψους 2.200.000 ευρώ για να δοθούν λύσεις σε σημαντικά προβλήματα των αντλιοστασίων και τμημάτων του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Λεσινίου.

Αναμφίβολα πρόκειται για ένα έργο με τεράστια σημασία για τον κάμπο της Παραχελωΐτιδας που θα συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών και του κόστους παραγωγής.

Ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι από πλευράς Περιφερειακής Αρχής υλοποιείται ο πολιτικός της σχεδιασμός που μετουσιώνεται σε δημοπρατήσεις έργων και όχι σε παράθεση τίτλων έργων χωρίς καμιά ωρίμανση (μελέτες, εγκρίσεις κλπ.)…

Έτσι χρόνια προβλήματα μπαίνουν πλέον σε μια σειρά και δρομολογούνται λύσεις σε ζητήματα που ταλανίζουν την περιοχή μας επί δεκαετίες.