Ζητούμενο από κάθε άποψη είναι η αύξηση του παραγόμενου έργου από τη δημοτική αρχή του Μεσολογγίου σε διάφορους τομείς, καθώς υπάρχουν μια σειρά ανοιχτών ζητημάτων.

Κατά την προσωπική μας εκτίμηση από τα θέματα που πρέπει να τεθούν «ψηλά» στην ατζέντα τη νέα χρονιά είναι η διαχείριση των σκουπιδιών (ΧΥΤΑ) και η διοικητική λειτουργία του δήμου.

Για το πρώτο ζήτημα αξίζει να επισημανθεί ότι πέρυσι επιβλήθηκε υπερβολικά μεγάλη αύξηση 20% στα τέλη καθαριότητας. Μια αύξηση που τότε δικαιολογήθηκε ότι «θα πρέπει να επιβληθεί προκειμένου ο δήμος να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά τον ΧΥΤΑ». Κάτι που νομίζουμε ότι δεν έχει συμβεί, τουλάχιστον στο σκέλος της διάθεσης των πόρων της αύξησης για το σκοπό αυτό.

Φέτος δεν υπήρξε αναπροσαρμογή προς τα κάτω των τελών… Έτσι θα πρέπει να εξηγηθεί που πήγε και που θα πάει, το επιπλέον 20% που καταβάλουν οι δημότες… Κυρίως, όμως, πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την επίλυση του ζητήματος της διαχείρισης των σκουπιδιών.

Αναφορικά, με τη διοικητική λειτουργία, η κατάσταση είναι λίγο πολύ γνωστή. Όμως η δημοτική αρχή ολοκληρώνει τον δεύτερο χρόνο της θητείας της και ακόμη δεν έχει βρει τον βηματισμό της και κυρίως φαίνεται ότι δεν υπάρχει και κάποιο συγκεκριμένο πλάνο.

Ταυτόχρονα, πολλές φορές εφαρμόζεται το «διαίρει και βασίλευε», με αποτέλεσμα να έχει χαθεί και πολύτιμος χρόνος, αλλά κυρίως χάθηκε η δημιουργία προϋποθέσεων ομαλής λειτουργίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κατάσταση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Μεσολογγίου, όπου οι συνεχείς αντικαταστάσεις προϊσταμένων έχουν δημιουργήσει συνθήκες διάλυσης…

Τέλος στο σκέλος της διοικητικής λειτουργίας δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί ο τρόπος που διαχειρίζεται η δημοτική αρχή τις αποσπάσεις και την κινητικότητας. Τρόπος που θέτει σε προτεραιότητα το μικροπολιτικό όφελος ή τη σκοπιμότητα.

Τα παραπάνω εκτιμούμε ότι είναι ζητήματα καίρια.

 

Δημοσιεύτηκε στα ΚΥΡΙΑΚΆΤΙΚΑ της 10ης Ιανουαρίου 2021